Zielona szko?a
 

           Szko?a nie zawsze musi by? nudna, zw?aszcza wtedy, gdy zaj?cia odbywaj? si? podczas wyjazdów. To z nami oraz ze szkolnymi przyjació?mi prze?yjecie wspania?e przygody, sp?dzicie klika dni, które wype?nione b?d? atrakcjami od ?witu do zmroku, poznacie najpi?kniejsze zak?tki Polski – czekaj?ce na ?mia?ków ch?tnych odkry? tajemnice w nich ukryte.

               
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, ponizej znajduj? si? przyk?adowe propozycje. Jeste?my w stanie zorganizowa? wyjazd w konkretnie wskazane miejsce.


 

  

Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353