Rehabilitacja w wodzie
Rehabilitacja w wodzie ze wzgl?du na specyfik? prowadzenia zaj?? prowadzona jest w grupach 1 osobowych - tzw. zaj?cia indywidualne. Terminy do uzgodnienia.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353