Masa?


Masa? to zesp? r?nych zabiegw manualnych, ktre w sposb mechaniczny, przez powierzchni? cia?a, dzia?aj? na skr?, tkank? podskrn?, mi??nie, torebki i wi?zad?a stawowe, a tak?e w postaci zmian odruchowych na uk?ad kr??enia, nerwowy, wewn?trzwydzielniczy, do narz?dw wewn?trznych w??cznie. Masa? nie tylko leczy i wspomaga rehabilitacj? w wielu schorzeniach, ale dzia?a rwnie? odpr??aj?co, zmniejsza napi?cie psychiczne, reguluje napi?cie mi??niowe, zwi?ksza ogln? odporno?? organizmu na niesprzyjaj?ce czynniki ?rodowiska, podnosi gotowo?? podejmowania wysi?kw fizycznych.
Masa? klasyczny: masa? z wykorzystaniem konwencjonalnych technik. Redukuje napi?cie mi??ni, usprawnia cyrkulacj? krwi i limfy, przynosz?c ulg? dla ca?ego cia?a. Przyspiesza przemian? materii, pomaga w usuwaniu toksyn, przywraca w?a?ciwe napi?cie i j?drno?? skry.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353