Kalendarz godzin i zaj??
02 Feb

Rok 2016-2017

STARTUJEMY 9 WRZE?NIA
SEMESTR ZIMOWY 2016/2017  ( 18 ZAJ?? )
  PONIEDZIA?EK WTOREK ?RODA CZWARTEK PI?TEK SOBOTA

WRZESIE?

12,19,26 13,20,27 14,21,28 15,22,29 9,16,23,30 10,17,24

PA?DZIERNIK

3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29

LISTOPAD

7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26

GRUDZIE?

5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31

STYCZE?

2,9,16,23 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,30,27 7,14,21,28

LUTY

        3  


SEMESTR LETNI
30.01.2017 - 22.06.2017 - ( 17 zaj??) - 425 z?

bia?a czcionka na czarnym tle - WOLNE, nie p?ywamy

  PONIEDZIA?EK WTOREK ?RODA CZWARTEK PI?TEK SOBOTA

STYCZE?

30 31        

LUTY

6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22 2,9,16,23 10,17,24 4,11,18,25

MARZEC

6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25

KWIECIE?

3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29

MAJ

1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27

CZERWIEC

5,12,19 6,13,20 7,14,21 1,8,15,22 2,9,16,23 3,10,17

 ---- ZABAWY "DZIE? DZIECKA" 29.05.2017-3.06.2017

---- ZAWODY P?YWACKIE niedziela 18.06.2017 - koszt 25z?
(listy startowe uk?adane rocznikami, (DYPLOM UCZESTNICTWA+D?UGOPIS-dla ka?dego,
MEDALE I-III miejsce, KOSZULKA I miejsce)

---- WAKACYJNE TRIO - BASEN, MORZE I JEZIORO 24.06.2017 - 5.07.2017 JAROS?AWIEC OW BARKA
pe?na oferta wyjazdu niebawem na stronie.
 
02 Feb

Godziny zaj??

Na godz. 17.05 i godz. 18.10 ( od pn. do pt. jak i w sobot? o 10.20 i 11.05) mamy ca?y basen ( 6 torw - 25 m)  st?d jednoczesnie na zaj?ciach jest 6 grup p?ywackich - umo?liwia to stworzenie jednolitych grup zarwno pod wzgl?dem wieku jaki i umiej?tnosci.


O aktualny rozk?ad grup prosz? dzwoni? (grupy w trakcie tworzenia)

NAUKA I DOSKONALENIE P?YWANIA DLA DZIECI I M?ODZIE?Y


grupy tworzone
PN, WT, ?R, CZW, PT - godz. 17.05, 18.10
SOB - godz. 10.20, 11.05

NAUKA I DOSKONALENIE P?YWANIA DLA DOROS?YCH

grupy tworzone
zarwno na godz. 17.05 jak i 18.10


GIMNASTYKA W WODZIE
PN, ?R, PT- 18.10
WT,CZW -17.05
SOB - 10.20
 
 
 
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353