JEDYNA W SZCZECINIE SALA Z MASZYNAMI TECA SWITCHINGNikt nie lubi d?ugo czeka? na efekty  -  ?wicz zatem wszystkie partie mi??niowe trzy razy w tygodniu a  po miesi?cu zobaczysz pierwsze rezultaty.

Trening obwodowy zawdzi?cza swoj? popularno??, szczeglnie w?rd p?ci pi?knej, swoj? prostot? i po??czeniem treningu si?owego z aerobowym. Dzi?ki tej metodzie treningowej mo?na w skuteczny sposb pozby? si? tkanki t?uszczowej, zwi?kszy? swoj? kondycj? i wzmocni? mi??nie ca?ego cia?a. Czyli osi?gn?? rzeczy o ktrych najcz??ciej my?limy patrz?c w lustrze na swoje cia?o.

TRENING OBWODOWY -  to specjalnie opracowany trening nie tylko - dla kobiet, ktre mimo braku czasu chc? zadba? o swj wygl?d. Trening stanowi 30 min. lub  45 min. sesje ?wicze?  na specjalnie zaprojektowanych maszynach TECA SWITCHING (nowo?? w Polsce)

JAK ?WICZYMY?

?wiczymy na maszynach si?owych TECA SWITCHING, wykonuj?c ruchy przez nie narzucone, nast?pnie wykonujemy ?wiczenia aerobowe. Mo?na maszerowa?, biec w miejscu albo po prostu wchodzi? na stopie?, wybrana forma jest dowolna, musi jedynie odbywa? si? przez minut? bez przerwy. Nast?pnie przechodzimy na kolejn? maszyn? i cykl powtarzamy (zestaw 10 r?nych maszyn). Trening obwodowy to idealne po??czenie treningu si?owego z aerobowym. ?wicz?c w ten sposb wzmacniamy uk?ad mi??niowo-stawowy, ale rwnie? przyczyniamy si? do poprawy kondycji.

ILE RAZY W TYGODNIU?

Cz?sto zadajemy sobie to pytanie? najkorzystniej to 3 razy po 30 minut  lub 2 razy po 45 minut treningu obwodowego w tygodniu. Wa?ne jest jednak, aby treningi te rozdzieli? rwnomiernie na ca?y tydzie?. Najlepiej wi?c trenowa? co drugi, najrzadziej co trzeci dzie?. Ju? od dzisiaj mo?esz w przyjemnej atmosferze spala? nadmierne kilogramy, rozwija? uk?ad mi??niowy i poprawia? postaw?. Nie ma przy tym znaczenia ani wiek, ani dotychczasowa forma fizyczna.
WARTO  WIEDZIE?:
  • ju? 30 minut wydajnego treningu ma pozytywny wp?yw na figur? i zdrowie;
  • najlepsze efekty osi?gasz trenuj?c 2 do 3 razy w tygodniu;
  • warto roz?o?y? treningi rwnomiernie na ca?y tydzie?, bo tylko wtedy mo?liwa jest optymalna regeneracja organizmu;
  • podczas uk?adania indywidualnych programw ?wicze? nasza uwaga skoncentrowana jest na miejsca w ktrych t?uszczyk najch?tniej magazynuje si?. U Pa? dominuje konieczno?? pracy grup mi??niowych zlokalizowanych na udach, biodrach, brzuchu. Na plecach i ramionach t?uszczykowi towarzyszy utrata napi?cia mi??niowego st?d niezb?dna jest praca mi??ni rwnie?  tych partii cia?a.
     
 
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353