• Olejek bazyliowy - nerwoble, migreny, ble i skurcze mi??ni, depresje, bezsenno??,przezi?bienie, ble reumatyczne. Odstrasza te? owady i ?agodzi skutki uk?sze? (osy). Dzia?a pobudzaj?co i wzmacniaj?co przy zm?czeniu fizycznym i umys?owym, pomaga w koncentracji, rozja?nia umys? i zwi?ksza efektywno?? procesw my?lenia.
 • Olejek cytrynowy - ma w?a?ciwo?ci antyseptyczne i jest stosowany przy nadci?nieniu, w napi?ciu nerwowym, przy infekcjach gard?a, przezi?bieniu. Stymuluje umys? i poprawia samopoczucie Ma rwnie? zastosowanie w blach reumatycznych i artretycznych, przy bolesnych miesi?czkach, w leczeniu depresji, grzybicy, tr?dziku, ?upie?u, infekcjach skry, niedoci?nieniu, zaburzeniach trawienia
 • Olejek drzewa herbacianego - ma silne w?a?ciwo?ci antyseptyczne. Ma dzia?anie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jest stosowany przy wszystkich typach infekcji, grypach, przezi?bieniach. Nie nale?y stosowa? u dzieci poni?ej 6 lat.
 • Olejek drzewa r?anego - ma doskona?e w?asno?ci uspokajaj?ce i tonizuj?ce. Lagodzi wszelkiego rodzaju ble g?owy, dzia?a przeciwdepresyjnie i zwalcza apati?. Stosuje si? przede wszystkim przy uporczywych migrenach. Nie stosowa? u dzieci poni?ej 6 lat
 • Olejek eukaliptusowy - stosuje si? w terapii wszelkich infekcji grnych drg oddechowych, kaszlu, zapaleniu zatok, katarze. Dzia?anie przeciwzapalne i przeciwblowe wskazuje na stosowanie przy blach reumatycznych. Ze wzgl?du na silne dzia?anie nie stosowa? w du?ych ilo?ciach. Pobudza zmys?y i poprawia zdolno?? koncentracji
 • Olejek go?dzikowy - ma dzia?anie antyseptyczne. Wykorzystuje si? go w terapii reumatyzmu, artretyzmu oraz infekcjach grnych drg oddechowych. Olejek o intensywnym dzia?aniu, nie stosowa? w du?ych ilo?ciach.
 • Olejek ja?owcowy - obni?a ci?nienie krwi i reguluje gospodark? p?ynami w orgnizmie. Jest stosowany przy nieregularno?ciach cyklu menstruacyjnego, blach menstruacyjnych oraz przy reumatyzmie. Jest ?rodkiem moczop?dnym, zwi?ksza odporno?? organizmu. Nie stosowa? w ci??y i u dzieci poni?ej 12 lat.
 • Olejek lawendowy - obni?a ci?nienie krwi i zapobiega gromadzeniu si? p?ynw w organizmie. Reguluje zaburzenia gastryczne, kolki, wzd?cia, nudno?ci. Stosowany jest przy grypach, zapaleniu gard?a, katarze astmie. Ma w?asno?ci uspokojaj?ce, przeciwdepresyjne, nasenne. Nie stosowa? w pierwszych miesi?cach ci??y.
 • Olejek majerankowy - doskona?y ?rodek uspokajaj?cy i przeciwblowy. Obni?a ci?nienie krwi, ?agodzi ble g?owy, menstruacyjne, reumatyczne, nerwoble, zmniejsza bezsenno??, l?ki. Stosuje si? przy przezi?bieniach. Nie stosowa? w pierwszych miesi?cach ci??y.
 • Olejek melisowy - ma w?asno?ci koj?ce i uspokajaj?ce. ?agodzi silne zdenerwowanie, skutki szoku, obni?a ci?nienie krwi, ?agodzi ble g?owy, obni?a temperatur?, reguluje menstruacj?. ?agodzi skutki u??dle? przez pszczo?y oraz zaburzenia gastryczne. Nie stosowa? w ci??y.
 • Olejek sosnowy - ma dobre w?asno?ci antyseptyczne w infekcjach drg oddechowych i zatok. Zwi?ksza odporno?? organizmu. Stosowany rwnie? w infekcjach drg moczowych, w problemach menopauzy i oci??a?o?ci umys?owej.
 • Olejek tymiankowy - jest znakomitym antyseptykiem. Daje doskona?e rezultaty przy wszelkich infekcjach drg oddechowych. Stymuluje kr??enie i podnosi ci?nienie krwi, ?agodzi zaburzenia menstruacji, zwi?ksza odporno?? organizmu. Nie stosowa? w czasie ci??y i u dzieci poni?ej 6 lat.
 • Olejek waniliowy - sprzyja relaksacji wyciszaj?c umys? i koj?c emocje.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353