Cennik us?ug STENRO

SEZON 2016/2017

NAUKA I DOSKONALENIE P?YWANIA
DLA DZIECI I M?ODZIE?Y

WEJ?CIE JEDNORAZOWE
  -ZAJ?CIA INDYWIDUALNE - 75z? - przy wp?cie za ca?y semestr  65z? *18 zaj??
 
-ZAJ?CIA GRUPOWE ka?dorazowa wp?ata - 35 z? - przy wp?acie za semestr zgodnie z tabel?

Klienci - dzieci, m?odzie?   Semest ZIMOWY
18 ZAJ??
Semestr LETNI
18 ZAJ?C
Rozpoczynaj?cy wsp?prac?   480 z? 480 z?
Kontynnuj?cy wsp?prac?- sta?y Klient
  450 z? 450 z?
      I rata II rata I rata II rata
Rozpoczynaj?cy wsp?prac?     260 z? 260 z? 260 z? 260 z?
Kontynuuj?cy wsp?prac? - sta?y Klient
    240 z? 240 z? 240 z? 240 z?

DORO?LI - p?ywanie zdrowe plecy tzw. p?ywanie dowolne - SEMESTR LETNI 
18 ZAJ?? 225,0 z?

P R O M O C J A !

Zaj?cia 2x w tygodniu lub Rodze?stwo - semestr - 860 z? przy wp?acie jednorazowej

NAUKA I DOSKONALENIE P?YWANIA DLA DOROS?YCH

Nauka dla doros?ych SEMESTR
LETNI
10 zaj?? JEDNORAZOWE
18 x 28z? 10 x 30z? ka?de po50z?
504 z?
300z?
 

GIMNASTYKA ZDROWOTNA W WODZIE aqua aerobik

Zapraszamy osoby, ktre maj? ble przeci??eniowe kr?gos?upa, osoby ktrym dokuczaj? ble staww biodrowych i kolanowych.

GIMNASTYKA ZDROWOTNA W WODZIE

- PLECY BEZ BLW
(aqua aerobik)

18 zaj?? - semestr 10 zaj??
18 x 20z? 10 x 25z?

360 z?

250z?

gimnastyka w wodzie - mniej ni? 10 zaje? - ka?de zaj?cie po 50 z?

 

 


URODZINY NA BASENIE

wi?cej informacji www.plywanie.szczecin.pl/organizacja-urodzin.html

??CZNY CZAS DO 3 GODZINY
CENA - 490 Z?

 

 
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353